Szövegdoboz: Orosháza Városi Önkormányzat Napköziotthonos Óvodája

  LINKAJÁNLÓ

TÁMOGATÓ:

Európai Unió és Tempus Közalapítvány(Nemzeti Iroda)

PÁLYÁZAT:

LLP (Lifelong Learning Programme)

Az egész életen át tartó tanulás programja COMENIUS Iskolai együttműködések 2009-09-08

PROJEKTCÍM:

Being European in the language of the arts

Európaiság a művészetek nyelvén

Rövidítése:

Tradition-Music-Drama

Hagyomány-zene-drámajáték

A PROJEKT IDŐTARTAMA:

2009. augusztus 1. – 2011. július 31.

A KOORDINÁLÓ INTÉZMÉNY:  

Orosháza Városi Önkormányzat

Napköziotthonos Óvodája

Orosháza, Magyarország – HU (Hungary)

web: www.onkormovi.freeweb.hu

 

kép

 

PARTNERINTÉZMÉNYEK:

 

KARŞIYAKA ANAOKULU

Izmir, TR-Törökörszág (Turkey)

www.izmirkarsiyakaanaokulu.meb.k12.tr/

kép

 

 

Riga preschool Pucite” – teachers and parents educational centre

Riga, LV-Lettország (Latvia)

www.ijsd.riga.lv

 

kép

 

Daugavpils Ruģeļu pamatskola

Daugavpils, LV-Lettország (Latvia)

 

kép

SZERZŐDÉSSZÁM:

09/0128-C/1126

ELNYERT TÁMOGATÁS:

 

 

 


18000 (Többoldalú / min. 24 fő külföldi kiutazása)

 

 


 

 

„Aki mer, az nyer!”

 

Intézményünk számára egyedülálló lehetőség nyílt meg azzal, hogy az idén először óvodák is pályázhattak nemzetközi együttműködésekben való részvételre.

 

Gondoltunk hát egy merészet - KÉT pályázatot is benyújtottunk: egyet koordinátorként, egyet pedig partnerként, és nyertünk! Mind a kettővel!

 

Jelen nemzetközi együttműködés tartalmának összegezése

 

Intézményfejlesztés / kapcsolatépítés európai dimenzióban

 

- A projektben résztvevő országok oktatáspolitikai és pedagógiai gyakorlatának megismerése, és a projektalapú munkavégzési kultúra nemzetközi viszonylatokban való elterjesztése.

- Az óvoda intézményrendszerének bevonása külhoni együttműködésekbe (hálózatépítés és összedolgozás).

- A helyi sajátosságok, a nemzeti specialitások és az európai integrációs értékek kiterjesztése a szakmai innováció és a humán erőforrás-fejlesztés párhuzamos megvalósulásával.

- A projekt-szinten prioritást élvező kompetencia-tartalmak multiplikációja.

- Az együttműködő közoktatási intézmények folyamatos közös munkájával létrehozott/hozzáadott pedagógiai érték (earned value) és az egyenlő hozzáférés biztosítása.

- Döntően kommunikációs / kooperációs technikák alkalmazása és a személyes megtapasztalás / a saját élményű tanulás módszerének előtérbe állítása az óvodáskorú gyermekek aktív bevonásával.

 

                 HOGY NEKIK>  :)   <JOBB LEGYEN

 

 

A 2 éven át tartó közös projektmunkát jellemző

 

TÉMATERÜLETEK

1.) Európai állampolgárság és európai dimenzió

2.) Alapkészségek

3.) Idegen nyelvek tanítása és tanulása

 

OKTATÁSI TERÜLETEK

1.) Kompetencia-alapú óvodai nevelés

2.) Zene (és előadóművészetek, mint pl. a tánc és a színjátszás)

3.) Idegen nyelv (az együttműködés munkanyelve – angol).

 

A projekt neveltjeink és alkalmazottaink számára egyaránt ez idéglen új perspektíváit nyitja meg a nemzetközi együttműködésben kiteljesedő szakmai munkának, a pedagógiai innovációnak, és a multikulturális nevelés

szélesebb spektrumú stratégiáinak, melyben

a közös munka máris kezdetét vette!

 

A 2009/10-es nevelési évre tervezett tevékenységek

(kivonat)

Tervezett időpont

Tevékenység leírás

2009/08

„Így élünk mi!” Ismerkedés a partner-országokkal.

2009/09

Szülők-gyermekek, és a helyi közösség tájékoztatása a projektről.

2009/10

Október 1. „Zenei világnap”

· Ismerkedünk a partnerek Nemzeti Himnuszával

· TŰZ őselem / festés „tűz-tánc”

· Házi koncert a gyerekekkel /a gyerekeknek

2009/11

Hagyományápolás: házikenyér sütése a gyerekekkel

2009/12

Karácsonyi/újévi ajándékok készítése—a gyermekek aktív bevonásával

„Így ünnepelünk mi!”

2010/01

Kiállítást szervezünk a partner országok gyermekei által készített képekből, nyomtatványokból, ajándéktárgyakból.

Téli koncert.

2010/02

VÍZ őselem

„A mi vizeink!” (ötletelés)

2010/03

Kísérletek végzése a vízzel: esemény-fotózás.

2010/04

Projekt-találkozó házigazdái vagyunk.

Tervezünk pl.:

· Vizes játékokat Gyopárosfürdőn

· Hagyományápolást: húsvéti népszokásokkal

· Európai óvoda-építést (makett hozott anyagokból).

2010/05

„Egy kiállítás képei” (tárlat)

FÖLD őselem

Május 24. „Európai Nemzeti Parkok Napja”

· kirándulás a gyermekekkel

· nemzetközi levélalbum –készítés.

2010/06

Tapasztalatcsere-látogatás.

2010/07

SWOT elemzés.

2010/08

Elkészül a nemzetközi utónévkönyv.

 

Várható eredmények, beleértve a projekttermékeket is (kivonat)

Tervezett időpont

Leírás

2009/08

Megismerkedünk a partnerországokkal/partnerintézményekkel.

2009/09

Létrejönnek a projekt-figurák.

2009/10

A „Zenei világnap” alkalmából –házi-koncerten vesznek részt a gyerekek.

A TŰZ őselem megjelenik a gyermeki alkotásokban.

2009/11

Kisülnek a cipók.

2009/12

Megismerjük az országok ünneplési szokásait.

A gyermekek bevonásával elkészülnek és szétküldésre kerülnek a karácsonyi ajándékok.

2010/01

Szakmai találkozó Bulgáriában.

2010/02

Új pedagógiai módszerek megismerése és alkalmazása a víz témakör kapcsán.

2010/03

Megtörténik a gyermekekkel a VÍZ őselem feldolgozása.

2010/04

Projekttalálkozó Orosházán.

2010/05

Prioritást kap a FÖLD őselem.

Minden partner megünnepli az Európai Nemzeti Parkok Napját:

Kirándulunk a gyerekekkel, elkészül a nemzetközi levélalbum.

2010/06

Lettország (Riga) a projekttalálkozó házigazdája.

2010/07

Elkészül a SWOT -elemzés.

2010/08

Formát ölt a Nemzetközi Utónévkönyv.

 

A tervezett produktumokon keresztül szeretnénk megismertetni Magyarországot a partnerintézményekkel, kialakítani egy pozitív képet szűkebb és tágabb környezetünkről azáltal, hogy a nemzeti kultúránkból merítünk és bemutatjuk sajátos hagyományainkat, szokásainkat, dalainkat, ünnepeinket, népviseletünket, mindennapjainkat.

 

 

 

SZLOGENÜNK:

 

 

Jól dolgozni és azt másoknak / külföldi partnereinknek is megmutatni!

COMENIUS

 

ISKOLAI EGYÜTTMŰKÖDÉSEK

2009